Fem servir cookies d'anàlisi i/o publicitat. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. Tancar Més informació
energía solar

La Energia Solar, energia alternativa

L'energia solar és una excel·lent font d'energia alternativa perquè no hi ha contaminació a usar-se.

L'únic cost associat a l'ús de l'energia solar és el cost de fabricació dels components i instal·lació. Després de la inversió inicial no hi ha costos addicionals associats al seu ús.

Els sistemes d'energia solar poden ser dissenyats per ser flexibles i expandibles. Això vol dir que el teu primer projecte solar pot ser petit i pots augmentar en el futur la capacitat del teu sistema per adaptar-lo a les teves necessitats. En començar amb un projecte relativament petit pots reduir la despesa inicial.

fotonegra

Energia Solar Tèrmica (ACS y Calefacció)

S'entén per energia solar tèrrmica, a la transformació de l'energia radiant solar, en calor o energia tèrmica. Per tant, l'energia solar tèrmica utilitza directament l'energia que rebem del Sol per escalfar un fluid, per norma general aigua. Aquesta aigua calenta queda emmagatzemada per al seu posterior consum: escalfament d'aigua sanitària, usos industrials, calefacció d'espai, escalfament de piscines, assecadors, refrigeració, etc

L'energia tèrmica solar en l'en l'edificació o indústria pot constituir una contribució important per a un subministrament energètic fiable, net, segur i rendible basat en fonts d'energia renovable.

La gran escala de les instal·lacions industrials porta a sistemes de cost molt baix, de manera que els sistemes solars per a la producció de calor de procés industrial poden arribar a ser en un termini relativament curt econòmicament competitius respecte als combustibles fòssils.

L'Energia Solar Tèrmica, en sentit ampli, té unes possibilitats d'aplicació il·limitades, que van des de obtenir aigua calenta en un habitatge a generar electricitat en una gran instal·lació..

Avantatges i característiques de l'energia solar tèrmica

 • La utilització dels panells solars per escalfar aigua suposa un important estalvi econòmic, té un alt rendiment i escàs manteniment
 • El generar energia tèrmica sense que hi hagi un procés de combustió suposa, des del punt de vista ambiental, un procés net
 • Alta rendibilitat econòmica. Vida útil de 15 a 20 anys
 • No hi ha dependència energètica de tercers
 • Alt rendiment de transformació, fins a un 65% de radiació d'energia calorífica

Aplicacions de l'Energia Solar Tèrmica

Domèstica

 • Aigua calenta sanitària
 • Calefacció per terra radiant
 • Refrigeració
 • Climatització de piscines

No domèstica

 • Oficines: ACS, calefacció, refrigeració
 • Instal·lacions sanitàries en qualsevol tipus d'indústria, instal • lació esportiva i gimnasos, d'ensenyament, edificis públics, etc
 • Hostaleria i restauració: ACS, climatització de piscines, refrigeració
 • Aplicacions en processos industrials: aplicacions molt diverses en sectors com l'agroalimentari, paperer, químic, bugaderies, auxiliar de l'automòbil, túnels de rentat de cotxes, etc
fotonegra

Energia Solar Fotovoltàica

L'energia fotovoltaica consisteix en convertir la llum solar en energia elèctrica mitjançant cèl • lules solars fotovoltaiques. Una de les principals avantatges de l'energia solar, enfront d'altres energies renovables, és la capacitat de produir energia en el lloc on es consumeix i no a diversos quilòmetres de distància. .

De la mà de Social Energy li proporcionem l'oportunitat d'instal·lar un sistema solar fotovoltaic per autoconsum, amb l'objectiu d'aconseguir la independència energètica del seu habitatge o empresa. Amb una inversió inicial des de 0 €, l'únic requisit és disposar de l'espai suficient per a la instal·lació de les plaques fotovoltàiques.

Avantatges i característiques de l'energia solar fotovoltaica

 • És renovable i no esgota els recursos naturals
 • No existeix combustió en el procés de generació d'energia
 • No utilitza aigua
 • És fiable amb baix manteniment
 • No produeix contaminació ambiental ni sonora
 • És de ràpida instal·lació

Aplicacions de la Energia Solar Fotovoltàica

 • Electrificació d'habitatges rurals
 • Subministrament d'aigua a poblacions
 • Bombament d'aigua / regs
 • Naus ramaderes
 • Telecomunicacions: repetidors de senyal
 • Telefonia mòbil y rural
 • Tractament d'aigües: dessalinització, cloració
 • Senyalitzacions (marítima, ferroviària, terrestre i aèria)
 • Enllumenat públic
 • Sistemes de telecontrol via satèl • lit, detecció d'incendis

Preguntes freqüents

Instal·lant un sistema d'energia solar tèrmica a casa vostè estalviarà diners, però a més de l'estalvi de combustible i per tant econòmic, l'ús de l'energia solar tèrmica té els següents avantatges:
 • Ens protegeix gran mesura de les constants pujades del gas i l'electricitat.
 • Permet reduir l'emissió de gasos productors d'efecte hivernacle.
 • Redueix la dependència energètica de l'estat respecte a tercers.
 • Genera ocupació i contribueix a dinamitzar l'economia.
 • Aporta valor afegit a l'habitatge.

I Quant de temps trigo en recuperar la inversió?

El període de recuperació de la inversió dependrà principalment de la zona geogràfica, de la mida de la instal·lació i de la font d'energia a la qual estem substituint.

A falta d'un estudi més concret, podem considerar un temps mitjà de 5 anys per a la recuperació de la inversió.

No obstant això, la tendència del preu de l'electricitat i del gas és a l'alça pel que els temps de recuperació de la inversió seran cada vegada menors.

D'altra banda la vida útil d'una instal·lació d'energia solar tèrmica s'estima en 20 anys, per tant el període mitjà de benefici net és de 15 anys.